Avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informem que el lloc web electrics.cat (en endavant, el lloc web) és titularitat de Salvador Mujal Valls, amb adreça postal a Avinguda Molí de Baix, 38, 2n 1a, 08880 Cubelles, Barcelona, número de NIF 38119736L. Correu electrònic de contacte: info@electrics.cat. Aquest avís legal regula les condicions d’ús del lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció
Amb caràcter general, les relacions entre Salvador Mujal Valls i els usuaris dels serveis del lloc web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que les pogués correspondre i se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Barcelona per respondre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució d’aquestes condicions d’ús.

Acceptació de l’usuari
Aquest avís legal regula l’accés i utilització del lloc web que Salvador Mujal Valls posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats del lloc web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés al lloc web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Salvador Mujal Valls.

L’accés i navegació en el lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat de les condicions d’ús. En cas de desacord amb les condicions ha d’abstenir-se de fer servir el lloc web.

Accés al lloc web
L’accés al lloc web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei.

En cas de ser necessari que l’usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Privacitat.

Contingut i ús
La visita al lloc web per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, aquest avís legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Salvador Mujal Valls o altres persones físiques o jurídiques.

L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o puguin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per Salvador Mujal Valls, al lloc web o els seus continguts.

El titular del lloc web no s'identifica amb les opinions expressades en el mateix pels seus col·laboradors. Salvador Mujal Valls es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual del contingut del lloc web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Salvador Mujal Valls i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts del lloc web, ni tan sols encara que citin les fonts, llevat que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de Salvador Mujal Valls. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en el lloc web de Salvador Mujal Valls són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Salvador Mujal Valls no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s'entendrà que l'accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de Salvador Mujal Valls.

Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritzat prèviament per part de Salvador Mujal Valls serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Salvador Mujal Valls es reserva el dret d'exercir davant l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties
Salvador Mujal Valls declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament del lloc web, així com l'absència de virus i components nocius. No obstant això, Salvador Mujal Valls no pot fer-se responsable de les següents situacions que s'enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

- La continuïtat i disponibilitat dels continguts.
- L'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
- L'absència de virus i/o altres components nocius.
- Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de Salvador Mujal Valls.
- L'ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos al lloc web. En conseqüència, Salvador Mujal Valls no garanteix que l'ús que els usuaris puguin fer dels continguts que, si s'escau s'incloguin en el lloc web, s'ajustin a aquest avís legal, ni que l'ús del lloc web es realitzi de forma diligent.
- L'ús per menors d'edat del lloc web o de l'enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l'ús que facin d'Internet.
- Els continguts als quals l'usuari pugui accedir a través d'enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
- La introducció de dades errònies per part de l'usuari o d'un tercer.

Salvador Mujal Valls podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, Salvador Mujal Valls comunicarà a l'usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Salvador Mujal Valls es compromet a l'eliminació o, si escau, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Enllaços
La presència d'enllaços al lloc web de Salvador Mujal Valls cap a altres llocs d'Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Salvador Mujal Valls no assumirà responsabilitat pels continguts d'un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En el cas que en altres llocs web s'estableixin enllaços al lloc web de Salvador Mujal Valls, no s'entendrà que Salvador Mujal Valls ha autoritzat l'enllaç o el contingut del lloc web en el qual es conté l'enllaç. No es pot incloure en la pàgina de l'enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, o continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

Salvador Mujal Valls es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en què s'estableixi l'enllaç si considera que s'incompleix la normativa, així com d'exercir les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Modificació de les condicions
Salvador Mujal Valls es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís, l’avís legal. L'usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar periòdicament l’avís legal.

© Copyright 2022 electrics.cat. Tots els drets reservats. Neon city vector created by vectorpocket

Made with Mobirise ‌

HTML5 Website Creator